• Wdrożenie innowacyjnego modelu TIK B2C, szansą na rozwój dla firmy Louve sp. z o.o.

  Firma zrealizowała projekt „Wdrożenie innowacyjnego modelu TIK B2C, szansą na
  rozwój dla firmy Louve sp. z o.o.”.

  Celem projektu było uruchomienie portalu sprzedażowy z modą polską działającego
  w modelu B2C. Portal wykorzystuje technologię przetwarzania danych w chmurze,
  dostępu mobilnego do aplikacji, oprogramowania jako usługi SAAS (w postaci usługi
  Klastera Osnova - umożliwiającej wsparcie logistyczne dla młodych projektantów
  mody).
  Efektem głównym projektu będzie możliwość pośredniczenia pomiędzy markami
  modowymi a klientami, którzy uzyskają starannie wyselekcjonowaną ofertę.

  Wartość projektu: 586 294,26 zł
  Wkład Funduszy Europejskich: 376 000,00 zł